{}

Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Tìm các câu hỏi thường gặp

Does the Series 2000 Circuit Monitor capture Impulsive or Oscillatory Transient phenomena?

Product Line
CM2000

Environment
Transients

Resolution
No. However, the CM4000T does have impulsive transient detection.

Schneider Electric Việt Nam