{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Tìm theo từ khóa hoặc đặt câu hỏi","searchBtn":"Tìm kiếm","error":"Nhập từ khóa để tìm kiếm"}}
{}

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Chọn vị trí của bạn

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
{"support":{"yesButton":"Có","noButton":"Không","feedback":{"title":"Chúng tôi có thể làm gì để cải thiện?"},"submitButton":"Gửi","successMessage":"Cảm ơn bạn đã phản hồi","title":"Nội dung này có hữu ích không?","feedbackPercentLabel":"người cho rằng nội dung này hữu ích","captcha":{"error":"Vui lòng đánh dấu vào ô"}}}
Tìm các câu hỏi thường gặp

How do I assign separate ACC/DEC ramps for forward and reverse on ATV61/ATV71 series drives?

Issue:
ATV61/71 separate ACC/DEC ramps for forward and reverse.

Product Line:
Altivar 61 and Altivar 71 series drives.

Environment:
All models, All serial numbers.

Cause:
Application requires different acceleration and deceleration times for forward and reverse operation.

Resolution:
From the main menu, select ACCESS LEVEL and set ACCESS LEVEL to Expert.
Under menu 1.7, Application function, select RAMP submenu and press Enter.
Scroll down to RAMP SWITCH ASSIGNMENT and set this parameter to the same logic input as your run reverse command.
Set ACCELERATION and DECELERATION to the desired times for forward operation.
Set ACCELERATION 2 and DECELERATION 2 to the desired times for reverse operation.

When running in forward direction, the drive will follow the setting ACCELERATION and DECELERATION.
When running in reverse direction, the RAMP SWITCH ASSIGNMENT will be pulled high along with the Run Reverse input, which will cause the drive to follow the settings of ACCELERATION 2 and DECELERATION 2.
Tìm hiểu thêm
Tìm hiểu thêm

Không tìm thấy thông tin bạn cần?

Liên hệ với nhóm Chăm sóc khách hàng của chúng tôi để nhận hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ khiếu nại, v.v.