{}

Tìm các câu hỏi thường gặp

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Tìm theo từ khóa hoặc đặt câu hỏi","searchBtn":"Tìm kiếm","error":"Nhập từ khóa để tìm kiếm"}}

Bộ micrologic có cần phải kết nối với nguồn điện bên ngoài không?

• Hiển thị các thông số vận hành mà không cần một nguồn điện bên ngoài.
Màn hình hiển thị sẽ tắt nếu dòng điện xuống dưới 0.2 x In (In = Dòng điện định mức). Một nguồn điện 24V bên ngoài có thể được sử dụng để duy trì việc hiển thị của các dòng điện.
• Màn hình không thể hiển thị trong các tình huống sau đây:
- Dòng điện thấp hơn 1 x In trên một pha;
- Dòng điện thấp hơn 0,4 x In trên hai pha;
- Dòng điện thấp hơn 0,2 x In trên ba pha.
• Thông số maximeter không lưu lại cho các dòng điện dưới 0,2 x In.
Màn hình hiển thị và thông số maximeter có thể được duy trì bằng cách thêm một nguồn ngoài 24V. Tuy nhiên, các chức năng bảo vệ quá tải, ngắn mạch, cắt nhanh và chạm đất sẽ không cần sử dụng nguồn ngoài.
Tìm hiểu thêm
{"support":{"yesButton":"Có","noButton":"Không","feedback":{"title":"Chúng tôi có thể làm gì để cải thiện?"},"submitButton":"Gửi","successMessage":"Cảm ơn bạn đã phản hồi","title":"Nội dung này có hữu ích không?","feedbackPercentLabel":"người cho rằng nội dung này hữu ích","captcha":{"error":"Vui lòng đánh dấu vào ô"}}}
Tìm hiểu thêm