Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Bộ micrologic có cần phải kết nối với nguồn điện bên ngoài không?

Published date: 13 tháng tám 2020

• Hiển thị các thông số vận hành mà không cần một nguồn điện bên ngoài.
Màn hình hiển thị sẽ tắt nếu dòng điện xuống dưới 0.2 x In (In = Dòng điện định mức). Một nguồn điện 24V bên ngoài có thể được sử dụng để duy trì việc hiển thị của các dòng điện.
• Màn hình không thể hiển thị trong các tình huống sau đây:
- Dòng điện thấp hơn 1 x In trên một pha;
- Dòng điện thấp hơn 0,4 x In trên hai pha;
- Dòng điện thấp hơn 0,2 x In trên ba pha.
• Thông số maximeter không lưu lại cho các dòng điện dưới 0,2 x In.
Màn hình hiển thị và thông số maximeter có thể được duy trì bằng cách thêm một nguồn ngoài 24V. Tuy nhiên, các chức năng bảo vệ quá tải, ngắn mạch, cắt nhanh và chạm đất sẽ không cần sử dụng nguồn ngoài.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.