Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Điện áp hoạt động giới hạn của khởi động từ LC1D80M7 là bao nhiêu?

Published date: 03 tháng chín 2020

Theo như tài liệu kỹ thuật của loại khởi động từ LC1D(đặc biệt là đối với LC1D80M7), điện áp điều khiển cung cấp từ 0.85-1.1 Uc tại 55 °C ứng với tần số hoạt động 60Hz và từ 0.8-1.1Uc  tại 55 °C ứng với tần số hoạt động 50Hz. Khi điện áp điều khiển lớn hơn 1.1Uc, chúng ta không thể bảo đảm cuộn dây sẽ hoạt động tốt vì chúng không được kiểm tra và thiết kế để hoạt động ở điện áp lớn hơn 1.1Uc

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.