{}

Tìm các câu hỏi thường gặp

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Tìm theo từ khóa hoặc đặt câu hỏi","searchBtn":"Tìm kiếm","error":"Nhập từ khóa để tìm kiếm"}}

Điện áp hoạt động giới hạn của khởi động từ LC1D80M7 là bao nhiêu?

Theo như tài liệu kỹ thuật của loại khởi động từ LC1D(đặc biệt là đối với LC1D80M7), điện áp điều khiển cung cấp từ 0.85-1.1 Uc tại 55 °C ứng với tần số hoạt động 60Hz và từ 0.8-1.1Uc  tại 55 °C ứng với tần số hoạt động 50Hz. Khi điện áp điều khiển lớn hơn 1.1Uc, chúng ta không thể bảo đảm cuộn dây sẽ hoạt động tốt vì chúng không được kiểm tra và thiết kế để hoạt động ở điện áp lớn hơn 1.1Uc

Nội dung này có hữu ích không?

Tìm hiểu thêm
Tìm hiểu thêm