{}

Tìm các câu hỏi thường gặp

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Tìm theo từ khóa hoặc đặt câu hỏi","searchBtn":"Tìm kiếm","error":"Nhập từ khóa để tìm kiếm"}}

When under voltage error is triggered, how to automatically reset.

P2-66.
This bit specifies the type of Fault
Reset after a detected undervoltage error
has been removed.
0: No automatic Fault Reset
1: Automatic Fault Reset

Nội dung này có hữu ích không?

Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Lexium 28
Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Lexium 28