Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Làm thế nào để khôi phục biến tần ATV212 về mặc định nhà máy?

Published date: 13 tháng mười một 2020

Cài đặt tYP = 3 để khôi phục về mặc định nhà máy (nhớ nhấn và giữ phím Enter trong 2 giây). Sau đó cài đặt tYP = 2 để chuyển sang 60Hz

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.