Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

How to reset an ATV212 to factory setting?

Published date: 13 tháng mười một 2020

Set tYP = 3 to return to factory setting (remember to press and hold the “Enter” button during two seconds).  Then set  tYP = 2 to configure for 60Hz

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.