Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Giá trị dòng điện nhỏ nhất mà bộ điều khiển ADVC có thể phát hiện được là bao nhiêu?

Published date: 14 tháng tám 2020

Giá trị nhỏ nhất mà bộ điều khiển ADVC có thể phát hiện được là 2A. Với những giá trị nào bé hơn 2A, bộ điều khiển sẽ mặc định giá trị bằng 0A.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.