{}

Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Tìm các câu hỏi thường gặp

Can I get the Magelis HMI to communicate to the Unity Pro Simulator?

Issue
Can I get a Magelis or Harmony HMI to communicate to the Unity Pro or EcoStruxure Control Expert Simulator?

Product Line
Harmony / Magelis XBTGC/GH/GK/GT, HMIGTO/GTU/STO/STU, iPCs, Panel PC, Box PC, Unity Pro, EcoStruxure Control Expert

Environment
Physical HMI Communication with Simulated PLC

Resolution
Yes, it is possible for the Harmony or Magelis HMI communicate to an EcoStruxure Control Expert or Unity Pro simulator.  Make sure in the Modbus/TCP driver in Vijeo Designer is used.  The IP address of the Equipment is the IP address of the PC that is running the EcoStruxure Control Expert or Unity Pro Simulator. The PC will need to open TCP Port 502.

If the Vijeo Designer Simulation is on the same PC as the PLC Simulation, the IP Address needed is 127.0.0.1 (the local host).

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Magelis XBT GHHarmony STO & STUHarmony GTOHarmony GTUHarmony GK
Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Magelis XBT GHHarmony STO & STUHarmony GTOHarmony GTUHarmony GK