{}

Tìm các câu hỏi thường gặp

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Tìm theo từ khóa hoặc đặt câu hỏi","searchBtn":"Tìm kiếm","error":"Nhập từ khóa để tìm kiếm"}}

In PM3200 From which firmware version of the meter the Italian language has started.

From firmware version FW V 1.0.9.1..Italian version has started supporting.

Nội dung này có hữu ích không?