{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Tìm theo từ khóa hoặc đặt câu hỏi","searchBtn":"Tìm kiếm","error":"Nhập từ khóa để tìm kiếm"}}
{}

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
 

Chọn vị trí của bạn

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
{"support":{"yesButton":"Có","noButton":"Không","feedback":{"title":"Chúng tôi có thể làm gì để cải thiện?"},"submitButton":"Gửi","successMessage":"Cảm ơn bạn đã phản hồi","title":"Nội dung này có hữu ích không?","feedbackPercentLabel":"người cho rằng nội dung này hữu ích","captcha":{"error":"Vui lòng đánh dấu vào ô"}}}
Tìm các câu hỏi thường gặp

NetBotz 200 Temp/Humidity threshold emails do not contain values for temp/humidity

Issue:
Temp/Humidity threshold emails do not contain values for temp/humidity

Product Line:
NetBotz 200

Environment:
NetBotz 200s that are configured to send emails for temperature thresholds.

Cause:
The NetBotz 200 can only alert the title of the alarm within the email.  The title will indicate what the alarm is.  For example, if a high temperature threshold is violated, it will send an email stating that a high temperature threshold has been violated.  The actual temperature value will not be reported via the email.

Resolution:  

This is by design. The e-mail will simply state the threshold that was breached as well as the sensor and module for which the threshold was breached. The e-mail will also contain:
Name :
Location :
Contact : 
http://IP of NBRK0200

Serial # :
Device Ser #: 
Date:
Time:
Code:

Warning - MM: High temperature threshold violation for 'Sensor xxx'
 
Tìm hiểu thêm
Tìm hiểu thêm

Không tìm thấy thông tin bạn cần?

Liên hệ với nhóm Chăm sóc khách hàng của chúng tôi để nhận hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ khiếu nại, v.v.