{}

Tìm các câu hỏi thường gặp

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Tìm theo từ khóa hoặc đặt câu hỏi","searchBtn":"Tìm kiếm","error":"Nhập từ khóa để tìm kiếm"}}

What would cause ground leakage current on an ATV61 or ATV71?

Issue:
What is the Ground leakage current for SCF3 fault?

Product Line:
Altivar 61, Altivar 71

Environment:
All

Cause:
Drive is tripping on SCF3 fault.

Resolution:
The threshold for a SCF3 fault (short-circuit to Ground) is 25% of drive nominal current. It is a hardware detection and it is not adjustable.

Nội dung này có hữu ích không?

Tìm hiểu thêm
Tìm hiểu thêm