{}

Tìm các câu hỏi thường gặp

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Tìm theo từ khóa hoặc đặt câu hỏi","searchBtn":"Tìm kiếm","error":"Nhập từ khóa để tìm kiếm"}}

Does the ConneXium Unmanaged Switches (TCSESU-) have firmware?

Issue:
Does the ConneXium Unmanaged Switches (TCSESU-) have firmware?

Product Line:
Connexium Switch

Environment:
EcoStruxure Control Expert
Unity Pro

Resolution:
No, The ConneXium Unmanaged switches (TCSESU- ) does not have firmware because the switch does not have an IP address and there is no way of connecting to the switch.

Nội dung này có hữu ích không?

Tìm hiểu thêm
Tìm hiểu thêm