{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Tìm theo từ khóa hoặc đặt câu hỏi","searchBtn":"Tìm kiếm","error":"Nhập từ khóa để tìm kiếm"}}
{}

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Chọn vị trí của bạn

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
{"support":{"yesButton":"Có","noButton":"Không","feedback":{"title":"Chúng tôi có thể làm gì để cải thiện?"},"submitButton":"Gửi","successMessage":"Cảm ơn bạn đã phản hồi","title":"Nội dung này có hữu ích không?","feedbackPercentLabel":"người cho rằng nội dung này hữu ích","captcha":{"error":"Vui lòng đánh dấu vào ô"}}}
Tìm các câu hỏi thường gặp

Is it possible to configure 84 circuits of a BCPM under a single device in PME?

Issue
For a 84-circuit BCPM device, customer would like to configure all 84 circuits under 1 device in PME. Drivers are done for 42-circuit BCPM, but in a case where 84 circuit BCPM is used (maximal size circuit), is there a driver available for 84 Circuits?

Product Line
BCPM, BCPM FLex Cct
Power Monitoring Expert (PME) 8.x, 7.2.x

Environment
Device driver in Management console
Vista Diagrams of Web Application

Cause
84-circuit BCPM device - Though physically a single device, 2 BCPM devices will need to be added to PME (circuit 1 to 42 as the first BCPM device and circuit 43-84 as the second BCPM device in PME), and that is how they appear in Vista. Customer likes to see all 84 circuits under single device in Vista and Web Application.

Resolution
The current driver for BCPM and BCPM Flex Cct devices in PME do not permit displaying all 84 circuits under single device. With 84 circuits, circuit 1 to 42 and 43 to 84 have separate modbus addresses. Therefore, BCPM with 84 Circuits are treated as 2 devices (each with 42 circuits), and one BCPM device only requires 1/2 of a device license (0.5 Mid Range PME License). That is the current design of the BCPM driver. It is not possible to have a BCPM with 84 circuits as a single device in PME at the moment.
Tìm hiểu thêm
Tìm hiểu thêm

Không tìm thấy thông tin bạn cần?

Liên hệ với nhóm Chăm sóc khách hàng của chúng tôi để nhận hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ khiếu nại, v.v.