{}

Tìm các câu hỏi thường gặp

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Tìm theo từ khóa hoặc đặt câu hỏi","searchBtn":"Tìm kiếm","error":"Nhập từ khóa để tìm kiếm"}}

Osisense XU_Roller sensor XUY450BC3H1M12 data sheet

Find attached the datasheet of the XUY450BC3H1M12 adapted roller sensor, not shown in the Osisense XU catalogue. The sales of such product are open for all customers in December 2021. It is not in stock (produced at order reception)

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm

Nội dung này có hữu ích không?

Tìm hiểu thêm
Tìm hiểu thêm