Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Thời hạn bảo hành của sản phẩm được bảo hành ?

Published date: 13 tháng mười một 2020

Thời hạn bảo hành của sản phẩm được bảo hành sẽ theo sản phẩm gốc. Nếu thời hạn này nhỏ hơn 3 tháng, Schneider Electric sẽ cấp thêm cho đủ 3 tháng bảo hành

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.