Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Trường hợp nào sẽ không được bảo hành ?

Published date: 13 tháng mười một 2020

Khi sản phẩm không được lưu trữ, vận chuyển, lắp đặt, kiểm định và vận hành không theo khuyến cáo của chúng tôi hoặc theo các tiêu chuẩn liên quan. Hoặc bất cứ thay đổi nào trên sản phẩm

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.