{}

Tìm các câu hỏi thường gặp

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Tìm theo từ khóa hoặc đặt câu hỏi","searchBtn":"Tìm kiếm","error":"Nhập từ khóa để tìm kiếm"}}

How do I disable Output Phase Loss on an ATV320 drive?

Article available in these languages: Tiếng Nhật

Issue:
Disabling OPL on an ATV320 drive

Product Line:
Altivar 320

Environment:
All

Cause:
N/A

Resolution:
From main menu enter and go down to CONF.
Enter and scroll down to FULL.
Enter and scroll down to FLT-
Enter and scroll down to OPL-
Enter and scroll downt to opl.
Enter and adjust to no from yes to disable.
Enter to save setting.

See attachment

Phần đính kèm

Nội dung này có hữu ích không?

Tìm hiểu thêm
Tìm hiểu thêm