Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Điều kiện vận hành của tủ SM6?

Published date: 19 tháng bảy 2020

Điều kiện hoạt động của tủ SM6 theo tiêu chuẩn IEC là: nhiệt độ ≤ 40oC, độ cao ≤ 1000m, độ ẩm  ≤ 95% trong vòng 24h

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.