{}

Tìm các câu hỏi thường gặp

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Tìm theo từ khóa hoặc đặt câu hỏi","searchBtn":"Tìm kiếm","error":"Nhập từ khóa để tìm kiếm"}}

Khả năng chịu đựng cơ khí (mechanical endurance) của thanh cái tủ SM6?

Khả năng chịu đựng cơ khí (mechanical endurance) của thanh cái tủ SM6 là 1000 lần (class M1) theo tiêu chuẩn IEC 62271-102
Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
SM6SM6-24SM6-36
{"support":{"yesButton":"Có","noButton":"Không","feedback":{"title":"Chúng tôi có thể làm gì để cải thiện?"},"submitButton":"Gửi","successMessage":"Cảm ơn bạn đã phản hồi","title":"Nội dung này có hữu ích không?","feedbackPercentLabel":"người cho rằng nội dung này hữu ích","captcha":{"error":"Vui lòng đánh dấu vào ô"}}}
Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
SM6SM6-24SM6-36