Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Khả năng chịu đựng cơ khí (mechanical endurance) của dao cách ly tủ SM6?

Published date: 12 tháng bảy 2020

Khả năng chịu đựng cơ khí (mechanical endurance) của dao cách ly tủ SM6 là 1000 lần theo tiêu chuẩn IEC 62271-102

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.