Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Khả năng chịu đựng cơ khí (mechanical endurance) của máy cắt tủ SM6?

Published date: 21 tháng năm 2020

Khả năng chịu đựng cơ khí (mechanical endurance) của máy cắt tủ SM6 là 10000 lần (class M2) theo tiêu chuẩn IEC 62271-100

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.