{}

Tìm các câu hỏi thường gặp

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Tìm theo từ khóa hoặc đặt câu hỏi","searchBtn":"Tìm kiếm","error":"Nhập từ khóa để tìm kiếm"}}

Khả năng chịu đựng địa chấn của tủ SM6 24kV và 36kV?

1) Lên đến 0.5 g (theo phương ngang) and 0.4 g (theo phương thẳng đứng).
2) Class 2 cho 24 kV và Clas 1 cho 36kV.
3) Tuân thủ theo tiêu chuẩn IEEE-693/2005 và EN 60068-3/1993 cho 24kV và 36kV

Nội dung này có hữu ích không?

Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
SM6-36SM6-24RM6
Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
SM6-36SM6-24RM6