Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Khả năng chịu đựng địa chấn của tủ SM6 24kV và 36kV?

Published date: 21 tháng năm 2020

1) Lên đến 0.5 g (theo phương ngang) and 0.4 g (theo phương thẳng đứng).
2) Class 2 cho 24 kV và Clas 1 cho 36kV.
3) Tuân thủ theo tiêu chuẩn IEEE-693/2005 và EN 60068-3/1993 cho 24kV và 36kV

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.