Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Các chỉ số bảo vệ của tủ SM6?

Published date: 21 tháng năm 2020

• Lớp: PI (vách ngăn cách điện).
• Tính chất vận hành liên tục: LSC2A (LSC1 cho tủ chức năng đo đếm GAM/GBM).
• Cấp bảo vệ của tủ: IP3X
• Cấp bảo vệ giữa các ngăn: IP2X cho SM6-24, IP2XC cho SM6-36
• Tủ: IK08 cho SM6-24, IK07 cho SM6-36.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.