Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Chu trình đóng cắt của tủ SM6?

Published date: 21 tháng năm 2020

Có 3 dạng:
1/ O - 0.3 s - CO - 15 s - CO
2/ O - 0.3 s - CO - 3 mn
3/ O - 3 mn - CO - 3 mn - CO

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.