Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Khả năng chịu đựng hồ quang ngắn mạch của tủ SM6 24kV?

Published date: 21 tháng năm 2020

Khả năng chịu đựng hồ quang ngắn mạch của tủ SM6 24kV được chia thành 2 dạng:
1/ A-FL: hồ quang 3 phía
2/ A-FLR: hồ quang 4 phía
1/ Hồ quang 3 phía IAC: A-FL 12.5 kA 1 s, 16kA 1s & 20kA 1s.
2/ Hồ quang 4 phía: IAC: A-FLR 12.5 kA 1 s, 16kA 1s & 20kA 1s.
 

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.