{}

Tìm các câu hỏi thường gặp

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Tìm theo từ khóa hoặc đặt câu hỏi","searchBtn":"Tìm kiếm","error":"Nhập từ khóa để tìm kiếm"}}

Khả năng chịu đựng hồ quang ngắn mạch của tủ SM6 24kV?

Khả năng chịu đựng hồ quang ngắn mạch của tủ SM6 24kV được chia thành 2 dạng:
1/ A-FL: hồ quang 3 phía
2/ A-FLR: hồ quang 4 phía
1/ Hồ quang 3 phía IAC: A-FL 12.5 kA 1 s, 16kA 1s & 20kA 1s.
2/ Hồ quang 4 phía: IAC: A-FLR 12.5 kA 1 s, 16kA 1s & 20kA 1s.

Nội dung này có hữu ích không?

Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
SM6-24
Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
SM6-24