Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Áp suất khí SF6 trong máy cắt tủ SM6 là bao nhiêu?

Published date: 26 tháng năm 2020

Áp suất khí SF6 trong máy cắt tủ SM6 là 1.5bar (0,15 mPa) cho 24 kV và 2bar (0,2 mPa) cho 36 kV.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.