{}

Tìm các câu hỏi thường gặp

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Tìm theo từ khóa hoặc đặt câu hỏi","searchBtn":"Tìm kiếm","error":"Nhập từ khóa để tìm kiếm"}}

How can I connect to my ATV drive with SoMove through an M251MESE (with IP forwarding) ?

Network topology is as following :
- Subnetwork 192.168.10.x : PC with SoMove connected to M251MESE port 1
- Subnetwork 192.168.100.x : M251MESE port 2 connected to ATV600 (or any other ATV with ethernet port)

PC :
192.168.10.1
255.255.255.0

M251 Port1 :
192.168.10.51
255.255.255.0
"Enable IP forwarding" checkbox enabled

M251 Port2 :
192.168.100.51
255.255.255.0

ATV600 :
192.168.100.60
255.255.255.0
Gateway : 192.168.100.51

On PC side the following command has to be entered in command prompt :
route add 192.168.100.0 MASK 255.255.255.0 192.168.10.51

Nội dung này có hữu ích không?

Tìm hiểu thêm
Tìm hiểu thêm