{}

Tìm các câu hỏi thường gặp

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Tìm theo từ khóa hoặc đặt câu hỏi","searchBtn":"Tìm kiếm","error":"Nhập từ khóa để tìm kiếm"}}

Video: How to wire and program ATV61/71 drive for 3 wire control?

Issue:
ATV61/71 set up for 3 wire control.

Product Line:
Altivar 61
Altivar 71

Environment:
All

Resolution:
LI1 as stop with NC momentary contact
LI2 as start with NO momentary contact

For programming, go into drive menu, inputs and outputs menu, and set 2/3 wire control to 3 wire.
You will have to hold enter for 3 seconds for the change to go into effect.

U

Nội dung này có hữu ích không?

Tìm hiểu thêm
Tìm hiểu thêm