Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Nguyên nhân gây ra lỗi StF trên khởi động mềm ATS22 là gì?

Published date: 17 tháng sáu 2020

Lỗi StF là lỗi vượt quá thời gian khởi động tối đa trên phần cài tLS của mục cài đặt Set.
tLS cần phải cài cao hơn thời gian tăng tốc ACC.
Ví dụ, ACC cài 10s thì tLS tối đa là 20s. Nếu dòng giới hạn ILt quá nhỏ, động cơ không thể đạt đến tốc độ chuẩn trong thời hạn của tLS.
Các vấn đề phần cơ cũng có thể là nguyên nhân ngăn việc động cơ đạt tốc độ định mức.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.