Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Biến tần ATV212 có thể truyền thông bằng Profibus không?

Published date: 18 tháng sáu 2020

Profibus không được được hỗ trợ mà như là kiểu tùy chọn truyền thông.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.