{}

Tìm các câu hỏi thường gặp

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Tìm theo từ khóa hoặc đặt câu hỏi","searchBtn":"Tìm kiếm","error":"Nhập từ khóa để tìm kiếm"}}

Khoảng cách tối đa từ động cơ đến biến tần?

Khoảng cách tối đa từ động cơ đến biến tần là 50m, nếu muốn xa hơn cần lắp thêm Motor Choke

Nội dung này có hữu ích không?