Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Có thể lắp đặt ngang cho biến tần được không?

Published date: 18 tháng sáu 2020

Biến tần không được lắp ngang.
Phải lắp đặt theo phương thẳng đứng ± 10°.
Vui lòng tham khảo tài liệu hướng dẫn lắp đặt.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.