Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Màn hình rời có đi kèm với biến tần ATV212 hay không?

Published date: 18 tháng sáu 2020

Không. Màn hình rời của biến tần ATV212 là 1 mã riêng biệt cần phải đặt hàng riêng (VW3A1101).

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.