Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Có thể điều chỉnh thời gian chạy động cơ (rtH) của biến tần Process theo giờ, phút hay giây được không?

Published date: 18 tháng sáu 2020

Không thể cài đặt lại thời gian đã chạy trong vài giây, phút hoặc giờ.
Tất cả điều này phụ thuộc vào thời gian động cơ đã hoạt động.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.