{}

Tìm các câu hỏi thường gặp

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Tìm theo từ khóa hoặc đặt câu hỏi","searchBtn":"Tìm kiếm","error":"Nhập từ khóa để tìm kiếm"}}

Sự khác nhau của 2 loại REFLEX với POLARISED REFLEX trên cảm biến quang là gì?

Cả hai hệ thống đều hoạt động bằng cách cảm nhận sự gián đoạn của chùm tia thường thấy bởi bộ thu cảm biến bị bật trở lại từ phản xạ.  Một vật thể đi qua chùm tia thường thấy sẽ chặn sự phản chiếu và kích hoạt tín hiệu cảm nhận.
Các cảm biến loại REFLEX không thích hợp để phát hiện các vật phản xạ, vì một mục tiêu có bề mặt sáng bóng có thể làm chùm tia trở lại giống như chùm tia phản xạ do đó cảm biến không thể nhận ra sự khác biệt giữa mục tiêu và phản xạ và do đó sẽ không phát hiện được đối tương kiểm tra. Để đạt được hiệu quả tối đa, các mục tiêu nên nên có bề mặt mờ đục và không có tính phản chiếu cao.
Tuy nhiên, lợi thế của cảm biến chế độ phản xạ là chúng cho khoảng cách cảm nhận tương đối dài.
Cảm biến loại POLARISED REFLEX có bộ lọc phân cực trên cả bộ cảm biến phát và bộ tiếp nhận. Các bộ lọc ở 90 độ với nhau, có nghĩa là người nhận không thể nhìn thấy chùm ánh sáng truyền vì nó sẽ bị chặn bởi bộ lọc của bộ thu. Các phản xạ biến các sóng ánh sáng phân cực qua 90 độ để người nhận có thể nhìn thấy chúng. Ánh sáng nhồi của các vật thể khác không được quay vì vậy nó sẽ không kích hoạt cảm biến. Điều này có nghĩa là phản xạ phân cực có thể được sử dụng để phát hiện bề mặt phản chiếu, ngay cả gương, kim loại đánh bóng và vật liệu trong suốt.
Tuy nhiên, khoảng cách cảm nhận ngắn hơn REFLEX.

Nội dung này có hữu ích không?

Tìm hiểu thêm
Tìm hiểu thêm