Câu hỏi kỹ thuật thường gặp

Đặt một câu hỏi

Cách cài lại về mặc định nhà máy ATV32?

Vào CONF, FCS, và đặt FRY. GFS =cài đặt nhà máy để YES giữ trong 2 giây. Lưu ý: Trong một số trường hợp các khối chức năng có thể đang chạy ở mặt sau và điều này sẽ ngăn bạn thực hiện mặc định của nhà máy. Bạn sẽ cần phải tắt các khối chức năng trước khi bạn có thể thiết lập lại ổ đĩa trở lại mặc định của nhà máy. Để tắt các khối chức năng Đi đến menu FULL nhập Fbn nhập FbCd nhập và thiết lập để STOP Bây giờ bạn có thể trở lại menu cài đặt gốc và thử lại.
Thông tin này có hữu ích?
Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?