Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Đặc điểm của pin SR2/SR3 của relay dòng Smart Zelio Logic là gì?

Published date: 19 tháng sáu 2020

Các pin được tích hợp của Zelio Smart Relays có các đặc trưng như sau:
●Voltage: 3V
●Capacity: 220mAh
●Power: 660mWh
●Battery: Panasonic CR2032.
Lưu ý rằng: Schneider Electric có thể thay đổi mô hình và thương hiệu của pin được sử dụng trong Rơle thông minh của Zelio Logic.
Chú thích : Pin lắp bên trong Rơle thông minh của Zelio được hàn tại chỗ và do đó không thể thay thế được.
Nếu khách hàng cố tình mở hoặc thay pin này sẽ làm mất hiệu lực bảo hành.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.