Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Chỉ số bảo vệ của Multi 9?

Published date: 07 tháng chín 2020

Chỉ số bảo vệ của Multi 9 IP40, IK50 mặt trước, IP20 tại vị trí đấu dây

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.