Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Nhiệt độ tối đa của cuộn coil contactor CT là bao nhiêu?

Published date: 07 tháng chín 2020

Nhiệt độ tối đa của cuộn coil contactor CT là 180 độ C

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.