Câu hỏi kỹ thuật thường gặp

Đặt một câu hỏi

Tuổi thọ mong đợi của pin lithium trong XBTGT hoặc XBTGK là bao nhiêu?

Tuổi thọ mong đợi của pin lithium trong XBTGT hoặc XBTGK là: 1. 10 năm nếu nhiệt độ môi trường xung quanh pin nhỏ hơn 40 độ C (104 độ F) 2. 10 năm nếu như nhiệt độ xung quanh thiết bị nhỏ hơn 25 độ C (77 độ F) Nếu được sử dụng cho việc dự phòng(không có nguồn chính): 1. Xấp xỉ 60 ngày, với một pin đã được sạc đầy 2. Xấp xỉ 60 ngày, với một pin được sạc 10%
Thông tin này có hữu ích?
Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?