{}

Tìm các câu hỏi thường gặp

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Tìm theo từ khóa hoặc đặt câu hỏi","searchBtn":"Tìm kiếm","error":"Nhập từ khóa để tìm kiếm"}}

Làm cách nào để cài đặt bảo vệ sự cố thấp áp trên biến tần ATV61?

Vào Drive Menu > 1.8 Fault Management > Undervoltage Mgt.
Thay đổi Undervoltage timeout từ 0.2 giây thành khoảng 5-10 giây.
Nếu điện áp lưới thấp hơn 480V, ta có thể điều chỉnh cài đặt Mains Voltage thành 460V, mức thấp hơn so với ngưỡng cắt cho sự cố thấp áp.

Nội dung này có hữu ích không?

Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Altivar 61
Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Altivar 61