{}

Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Tìm các câu hỏi thường gặp

Làm cách nào để cài đặt bảo vệ sự cố thấp áp trên biến tần ATV61?

Vào Drive Menu > 1.8 Fault Management > Undervoltage Mgt.
Thay đổi Undervoltage timeout từ 0.2 giây thành khoảng 5-10 giây.
Nếu điện áp lưới thấp hơn 480V, ta có thể điều chỉnh cài đặt Mains Voltage thành 460V, mức thấp hơn so với ngưỡng cắt cho sự cố thấp áp.

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Altivar 61
Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Altivar 61