Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Các mã lỗi 0010, 0011, 0012,0013 có ý nghĩa gì?

Published date: 07 tháng chín 2020

Khi có một vấn đề về sự cố hay điện áp (Cao hoặc thấp) vượt ra ngoài giới hạn cho phép của biến tần, biến tần sẽ tắt. Đây là một sự cố liên quan đến lưới điện. Biến tần sẽ ở tình trạng tắt đến khi vấn đề của lưới được giải quyết. Biến tần sẽ tự động bật lên khi lưới điện trở lại bình thường.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.