Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Thông báo lỗi EPHO trên biến tần Altivar 212 có ý nghĩa gì?

Published date: 25 tháng sáu 2020

EPHO chỉ sự cố mất pha ngõ ra. Đảm bảo rằng không có ngõ ra nào bị mất kết nối hay contactor ngõ ra ở trạng thái mở trước khi chạy hoặc dừng.
Ví dụ: EPHO xảy ra khi cắt contactor ngõ ra và khi hủy lệnh chạy (kích hoạt một lệnh tắt). Biến tần sẽ hãm động cơ trong khi contactor vẫn ở trạng thái mở.
Nếu trong trường hợp này, vui lòng không mở contactor cho đến khi biến tần dừng hẳn. Có thể bỏ kích hoạt thông báo lỗi EPHO bằng cách đặt thông số F605 - 0.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.