Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Làm cách nào để đổi kiểu điều khiển động cơ trên biến tần dòng ATV61 / ATV71?

Published date: 25 tháng sáu 2020

Với biến tần đang được cấp điện và ở trạng thái RDY (không chạy lệnh ở hiện tại), nhấn Escape cho đến khi bạn thoát ra menu chính với Drive Menu được highlight.
Nhấn Enter ở Drive menu và kéo xuống mục 1.4, Motor Control.
Nhấn Enter và trong menu xổ xuống, Motor Control Type, nhấn Enter.
Có một vài lựa chọn sẵn có, biến tần dòng ATV71 có nhiều lựa chọn hơn dòng ATV61 bởi vì nó có thể vận hành điều khiển vòng kín nếu có một encoder được sử dụng.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.