{}

Tìm các câu hỏi thường gặp

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Tìm theo từ khóa hoặc đặt câu hỏi","searchBtn":"Tìm kiếm","error":"Nhập từ khóa để tìm kiếm"}}

Đèn LED nháy chậm trên biến tần ATV312 có ý nghĩa gì?

Đèn LED nháy chậm có nghĩa là biến tần đang hoạt động ở chế độ Local Operation. Để chuyển thành chế độ Local Programming, nhấn và giữ nút ESC khoảng 2s. Sau đó 3 đèn LED sẽ nhấp nháy đông thời và việc lập trình có thể được thay đổi.. Sau khi việc lập trình hoàn tất, nhấn giữ nút ESC thêm 2s và trở lại vào chế độ Local Operation. Để trở lại chế độ Remote, nhấn và giữ nút Mode khoảng 3s. Lưu ý rằng một vài cài đặt sẽ trở về mặc định khi chuyển giữa chế độ Local và Remote.

Nội dung này có hữu ích không?

Tìm hiểu thêm
Sản phẩm:
ATV312HU22N4
Tìm hiểu thêm
Sản phẩm:
ATV312HU22N4