Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Đèn LED nháy chậm trên biến tần ATV312 có ý nghĩa gì?

Published date: 07 tháng chín 2020

Đèn LED nháy chậm có nghĩa là biến tần đang hoạt động ở chế độ Local Operation. Để chuyển thành chế độ Local Programming, nhấn và giữ nút ESC khoảng 2s. Sau đó 3 đèn LED sẽ nhấp nháy đông thời và việc lập trình có thể được thay đổi.. Sau khi việc lập trình hoàn tất, nhấn giữ nút ESC thêm 2s và trở lại vào chế độ Local Operation. Để trở lại chế độ Remote, nhấn và giữ nút Mode khoảng 3s. Lưu ý rằng một vài cài đặt sẽ trở về mặc định khi chuyển giữa chế độ Local và Remote.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.