Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Mã hàng của cảm biến nhiệt độ trên biến tần ATV61 hoặc ATV71HD30N4 là gì?

Published date: 29 tháng sáu 2020

Cảm biến nhiệt trên biến tần ATV61 / 71HD30N3 có mã là VZ3G1101.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.