{}

Tìm các câu hỏi thường gặp

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Tìm theo từ khóa hoặc đặt câu hỏi","searchBtn":"Tìm kiếm","error":"Nhập từ khóa để tìm kiếm"}}

Mã hàng của cảm biến nhiệt độ trên biến tần ATV61 hoặc ATV71HD30N4 là gì?

Cảm biến nhiệt trên biến tần ATV61 / 71HD30N3 có mã là VZ3G1101.

Nội dung này có hữu ích không?

Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Altivar 71
Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Altivar 71