{}

Tìm các câu hỏi thường gặp

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Tìm theo từ khóa hoặc đặt câu hỏi","searchBtn":"Tìm kiếm","error":"Nhập từ khóa để tìm kiếm"}}

Làm thế nào để cài đặt tự động khởi động lại trên biến tần ATV312 ?

Thao tác này chỉ có thể thực hiện được nếu như biến tần được điều khiển bằng chế độ 2 dây thông qua cổng ngõ vào. Cài đặt lập trình: RDY nhấn enter kéo xuống menu FLT FLT menu kéo xuống AtR đặt thành Yes FLR đặt thành Yes Nhấn Esc trở lại menu FLT kéo sang menu IO, nhấn enter. IO menu kéo xuống và tìm tCt nhấn Enter và đặt thành LEL
Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Altivar 312
{"support":{"yesButton":"Có","noButton":"Không","feedback":{"title":"Chúng tôi có thể làm gì để cải thiện?"},"submitButton":"Gửi","successMessage":"Cảm ơn bạn đã phản hồi","title":"Nội dung này có hữu ích không?","feedbackPercentLabel":"người cho rằng nội dung này hữu ích","captcha":{"error":"Vui lòng đánh dấu vào ô"}}}
Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Altivar 312