Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Phần mềm TwidoSuite hoặc Twido Soft có tương thích với Windows 7 không?

Published date: 07 tháng chín 2020

Phần mềm TwidoSuite không tương thích với Windows 7. Phần mềm Twido Soft không bao giờ tương thích với Windows 7. Tuy nhiên, TwidoSuite phiên bản 2.30 sẽ được phát hành vào cuối tháng 2 năm 2011 và sẽ tương thích với Windows 7.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.