{}

Tìm các câu hỏi thường gặp

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Tìm theo từ khóa hoặc đặt câu hỏi","searchBtn":"Tìm kiếm","error":"Nhập từ khóa để tìm kiếm"}}

Phần mềm TwidoSuite hoặc Twido Soft có tương thích với Windows 7 không?

Phần mềm TwidoSuite không tương thích với Windows 7. Phần mềm Twido Soft không bao giờ tương thích với Windows 7. Tuy nhiên, TwidoSuite phiên bản 2.30 sẽ được phát hành vào cuối tháng 2 năm 2011 và sẽ tương thích với Windows 7.
Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
TwidoSuite
{"support":{"yesButton":"Có","noButton":"Không","feedback":{"title":"Chúng tôi có thể làm gì để cải thiện?"},"submitButton":"Gửi","successMessage":"Cảm ơn bạn đã phản hồi","title":"Nội dung này có hữu ích không?","feedbackPercentLabel":"người cho rằng nội dung này hữu ích","captcha":{"error":"Vui lòng đánh dấu vào ô"}}}
Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
TwidoSuite