Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Có thể vô hiệu hóa được màn hình cảm ứng trên Magelis Compact IPC ?

Published date: 07 tháng chín 2020

Có, màn hình cảm ứng trên Magelis Compact IPC có thể bị tắt thông qua cài đặt phần mềm. Khởi chạy phần mềm UPDD. Bắt đầu -> Chương trình -> UPDD -> Cài đặt Bỏ chọn mục “Enable” dưới Advanced Tab .

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.